İstifa dilekçesi nasıl yazılır? İstifa dilekçesi örnekleri

İstifa dilekçesi nasıl yazılır? İstifa dilekçesi örnekleri

İşten ayrılma sürecinde istifa bildirmek ve prosedürlere uygun olarak hareket etmek önemlidir. Resmi kurumlarda işten ayrılmak için istifa dilekçesi verilmesi gerekir. İstifa dilekçesi örneği word dosyası üzerinden yazılıp çıktı alınabilir. İstifa dilekçesi örneklerini ve konu hakkında merak ettiğin diğer bilgileri İşin Olsun’da bulabilirsin!  

İstifa dilekçesi yazılırken profesyonel ve resmi bir dil kullanılması gerekir. İşverene teşekkür etmek ve işten ayrılma sebebini belirtmek oldukça önemlidir. İstifa dilekçesi yazarken şu adımları takip edebilirsin;

 • İstifa dilekçesinin en üstüne dilekçenin tarihi yazılır.
 • İşverenin tam adı ve adresi yazılır. 
 • İşverene hitaben bir açılış cümlesi yazılır. Örneğin, Sayın (işveren adı)
 • İşten ayrılma tarihi belirtilir.
 • İşverene sunduğu fırsatlar için teşekkür edilir.
 • Dilekçe; ad soyad ve imza içeren bir kapanışla bitirilir.

Memur, özel sektör ve noter onaylı istifa dilekçesi örneklerden bazılarıdır. 

İstifa dilekçesi nedir?

İstifa dilekçesi, işverene çalışanın işten ayrılmak istediğini ve bu kararın nedenlerini bildiren belgedir. Bu dilekçe, işten ayrılmadan önce verilir ve genellikle iş sözleşmesinde belirtilen süreye uygun olarak takdim edilir. İstifa dilekçesi yazmak, bazı kişiler için zorlu olabilir. Bu süreci kolaylaştırmak için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunur. 

İstifa dilekçesinin amacı ve önemi nedir?

İsitfa dilekçesi, bir çalışanın resmi olarak iş yerinden ayrılma niyetini bildirmek amacıyla yazılır. Dilekçe, çalışanın istifa kararını işverene yazılı olarak iletmek ve ayrılma sürecini düzenlemek için kullanılır. 

İstifa dilekçesinin önemi şu şekilde sıralanabilir;

 • İstifa dilekçesi, çalışanın istifa kararını resmi olarak işverene iletmek için önemli bir araçtır. 
 • Çalışanın ayrılma sürecini düzenlemek için kullanılır. İşveren, çalışanın yerine geçici bir personel bulmak ya da görevleri devretmek gibi önlemler alabilir.
 • Çalışanın haklarını korumasına yardımcı olur. 
 • İstifa dilekçesi, çalışanın gelecekteki iş başvurularına referans olarak kullanabileceği bir belgedir.  

İstifa dilekçesi yazarken nelere dikkat etmek gerekir?

İstifa dilekçesi yazarken aşağıdaki adımlara dikkat etmek önemlidir: 

 • Dilekçe resmi bir dille yazılmalı ve formatı düzgün bir şekilde ayarlanmalıdır.
 • Dilekçenin başında şirketin adını, adresini, tarihini ve kişisel bilgileri belirtmek gerekir.
 • İstifa nedeninin açık şekilde ifade edilmesi gerekir.
 • Olumsuz ve kişisel bir dil kullanmaktan kaçınılması önemlidir.
 • Dilekçenin imzalanması ve istifa veren kişinin adının açık bir şekilde belirtilmesi gerekir. 
 • İstifa dilekçesini önceden hazırlanıp bir kopyasının saklanması önemlidir. 

İstifa dilekçesi örnekleri

Örnek – 1

[Ad ve Adres]

[Tarih]

[İşverenin Adı ve Adresi]

[İşverenin Pozisyonu]

Sayın [İşverenin Adı],

Ben, [Ad],  [Şirket Adı] firmasında muhasebe departmanında [pozisyonuna] görev yapmaktayım. Bu dilekçe ile muhasebe departmanından istifa etmek istediğimi bildirmek istiyorum.

Uzun süredir bu şirkette çalışmanın sağladığı fırsatlar için teşekkür ederim. Ancak, kişisel hedeflerim doğrultusunda yeni bir yöne ilerlemek istediğim için istifa kararı aldım.

Bu istifa dilekçesi ile muhasebe departmanından ayrılma talebimi resmi olarak iletmek istiyorum. İstifa tarihimin [Belirli bir tarih veya belirli bir süre örneğin 2 hafta] sonunda olmasını talep ediyorum. Bu süre zarfında, muhasebe görevlerimi tamamlamak, dokümantasyonu düzenlemek ve iş devralma sürecini kolaylaştırmak için iş birliği yapmaya hazırım.

Ayrıca, muhasebe departmanında kullanılan kaynakları düzenli bir şekilde teslim etmeye ve işlemlerle ilgili süreçlerin düzgün bir şekilde devam etmesini sağlamayı taahhüt ederim. Var olan projelerin ve işlerin sorumluluğunu devretmek için gerekli adımları atmaktan mutluluk duyarım.

İşten ayrıldıktan sonra bana ulaşmak için aşağıdaki iletişim bilgilerimi kullanabilirsiniz:

[Telefon numarası]

[E-posta Adresi]

Son olarak, bu istifa dilekçesini dikkate almanızı ve iş birliği içinde bir ayrılış süreci yaşamamızı umuyorum.

Saygılarımla,

Örnek – 2

[Ad ve Adres]

[Tarih]

[İşverenin Adı ve Adresi]

[İşverenin Pozisyonu]

Sayın [İşverenin Adı],

Sayın [insan kaynakları müdürünün adı]

Ben, [Ad], [Şirket Adı] firmasında çalışmakta olduğum görevimden istifa etmek istediğimi bu dilekçe ile bildirmek istiyorum.

Uzun süredir bu şirkette çalışarak çeşitli deneyim ve fırsatlara sahip olmamı sağladığınız için teşekkür ederim. Ancak, kişisel hedeflerim ve kariyer planlarımda değişiklik yapma ihtiyacı hissettiğim için istifa kararı aldım.

Bu istifa dilekçesi ile görevimden ayrılma talebimi resmi olarak iletmek istiyorum. İstifa tarihinin (belirli bir tarih veya belirli bir süre) sonunda olmasını talep ediyorum. Bu süre zarfında, görevlerimi tamamlamak, gerekli devir sürecini yönetmek ve iş arkadaşlarımın geçiş sürecini kolaylaştırmak için İK departmanı ile iş birliği yapmaya hazırım.

Ayrıca, ayrılış sürecindeki prosedürleri yerine getirmek için size yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. Var olan projelerin ve işlerin sorumluluğunu devretmek, gerekli adımları atmak için yönergelerinizi takip edeceğim.

İşten ayrıldıktan sonra bana ulaşabileceğiniz iletişim bilgileri şu şekildedir;

[Telefon numarası]

[E-posta Adresi]

Bu istifa dilekçesini dikkate almanızı ve iş birliği içinde bir ayrılış süreci yaşamamızı umuyorum.

Saygılarımla,

[Ad]

Örnek – 3

Haklı nedenle istifa dilekçesi örneği:

[Ad ve Adres]

[Tarih]

[İşverenin Adı ve Adresi]

Sayın [İşverenin Adı],

Ben, [Ad], [Şirket Adı] firmasında [Pozisyon] olarak görev yapmaktayım. Bu dilekçe ile haklı nedenlerle istifa etmek istediğimi bildirmek istiyorum.

Uzun süredir çalıştığım bu şirketin değerlerine ve amaçlarına inanarak başlamış olduğum işime, maalesef son dönemlerde karşılaştığım olumsuz gelişmeler ve koşullar nedeniyle devam etme kararı alamıyorum. Aşağıda belirttiğim sebeplerden dolayı, istifa ederek şirketle olan çalışma ilişkimi sonlandırmak istiyorum:

1. [Haklı nedeni buraya yazın]

2. [Haklı nedeni buraya yazın]

3. [Haklı nedeni buraya yazın]

Bu süreçte, yaptığımız görüşmelerde veya başvurduğumuz çözüm yollarında herhangi bir sonuca ulaşamadık. Bu nedenle, mevcut koşullarda çalışma motivasyonumu ve sağlıklı bir çalışma ortamını sürdürme isteğimi kaybettim.

Bu istifa dilekçesi ile işimden ayrılma talebimi resmi olarak iletmek istiyorum. Çalışma sürem boyunca edindiğim deneyim ve birikimler için teşekkür ederim. İstifa sürecinde, talep edilen prosedürleri takip etmek için yardımcı olmaya hazırım.

İşten ayrıldıktan sonra, bana ulaşmak için aşağıdaki iletişim bilgilerimi kullanabilirsiniz:

[Telefon Numarası]

[E-posta Adresi]

Saygılarımla,

[Ad]

Usulüne uygun istifa dilekçesi örneği:

[Ad ve Adres]

[Tarih]

[İşverenin Adı ve Adresi]

[İşverenin Pozisyonu]

Sayın [İşverenin Adı],

Ben, [Ad], [Şirket Adı] firmasında [Pozisyon] olarak görev yapmaktayım. Bu dilekçe ile istifa etme niyetimi usulüne uygun bir şekilde bildirmek istiyorum.

İş Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak, işten ayrılma talebimi belirtmek için bu resmi istifa dilekçesini sunuyorum. İşverenim olarak, sizinle çalıştığım süre boyunca vermiş olduğunuz fırsat ve destek için teşekkür etmek istiyorum.

Bu istifa dilekçesinin sebepleri aşağıda belirtilmiştir:

1. [İstifa sebebini buraya yazın]

2. [İstifa sebebini buraya yazın]

3. [İstifa sebebini buraya yazın]

Yasal olarak, ayrılış tarihimin [Belirli bir tarih veya belirli bir süre (örneğin 2 hafta)] sonunda olmasını talep etmek istiyorum. Bu süre zarfında, görevlerimi tamamlamak, geçiş sürecine yardımcı olmak ve iş devralma sürecini kolaylaştırmak için iş birliği yapmaya hazırım.

Ayrıca, tüm şirket malzemelerini ve varsa yetkilendirme kartlarını teslim etmeyi, açık projeleri ve süreçleri uygun bir şekilde devretmeyi ve herhangi bir sonraki adımla ilgili size yardımcı olmayı taahhüt ederim.

İşten ayrıldıktan sonra bana ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerim şu şekildedir:

[Telefon Numarası]

[E-posta Adresi]

Son olarak, bu istifa dilekçesini dikkate almanızı ve iş birliği içinde bir ayrılış süreci yaşamamızı umuyorum.

Saygılarımla,

[Ad]

Memur istifa dilekçesi örneği

[Ad ve Adres]

[Tarih]

[İlgili Kamu Kurumu Adı ve Adresi]

[Kurumun Unvanı]

Sayın Yetkili,

Ben, [Ad Soyad], [T.C. Kimlik Numara] ve [Görev Unvanı] olarak görev yaptığım [Kamu Kurumu Adı]’nda çalışmaktayım. Bu dilekçe ile memuriyet görevimden istifa etmek istediğimi belirtmek istiyorum.

İstifa etme sebeplerim aşağıda belirtilmiştir:

1. [İstifa sebebi]

2. [İstifa sebebi]

3. [İstifa sebebi]

Bu kararı almadan önce dikkatli bir değerlendirme yaptım ve kişisel nedenlerim doğrultusunda bu adımı atmaya karar verdim. Bu istifa dilekçesi ile memuriyet görevimden ayrılma talebimi resmi olarak bildirmek istiyorum.

Yasal olarak, işten ayrılma tarihini [Belirli bir tarih veya belirli bir süre (örneğin 30 gün)] sonunda olmasını talep etmek istiyorum. Bu süre zarfında, görevlerimi tamamlamak, geçiş sürecine yardımcı olmak ve iş devralma sürecini kolaylaştırmak için kurumunuzla iş birliği yapmaya hazırım.

Ayrıca, tüm kurum malzemelerini ve varsa yetkilendirme kartlarını teslim etmeyi, açık projeleri ve süreçleri uygun bir şekilde devretmeyi ve herhangi bir sonraki adımla ilgili size yardımcı olmayı taahhüt ederim.

İşten ayrıldıktan sonra bana ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerim şu şekildedir:

[Telefon Numarası]

[E-posta Adresi]

Bu istifa dilekçesini dikkate almanızı ve iş birliği içinde bir ayrılış süreci yaşamamızı umuyorum.

Saygılarımla,

[Ad Soyad]

[T.C. Kimlik Numara]

Özel sektör istifa dilekçesi örneği

[Adınız ve Adresiniz]

[Tarih]

[İşverenin Adı ve Adresi]

[İşverenin Pozisyonu]

Sayın [İşverenin Adı],

Ben, [Adınız], [Şirket Adı] firmasında [Pozisyonunuz] olarak görev yapmaktayım. Bu dilekçe ile istifa etme niyetimi bildirmek istiyorum.

Uzun süredir bu şirkette çalışmanın bana sağladığı fırsatlar ve deneyimler için teşekkür ederim. Ancak, kişisel ve kariyer hedeflerim doğrultusunda yeni bir yol izlemek amacıyla bu kararı aldım.

Bu istifa dilekçesiyle, işten ayrılma talebimi resmi olarak iletmek istiyorum. İstifa tarihimin [Belirli bir tarih veya belirli bir süre (örneğin 2 hafta)] sonunda olmasını talep ediyorum. Bu süre zarfında, görevlerimi tamamlamak, geçiş sürecine yardımcı olmak ve iş devralma sürecini kolaylaştırmak için işvereninizle iş birliği yapmaya hazırım.

Ayrıca, tüm şirket malzemelerini ve varsa yetkilendirme kartlarını teslim etmeyi, açık projeleri ve süreçleri uygun bir şekilde devretmeyi ve herhangi bir sonraki adımla ilgili size yardımcı olmayı taahhüt ederim.

İşten ayrıldıktan sonra bana ulaşmak için aşağıdaki iletişim bilgilerimi kullanabilirsiniz:

[Telefon Numarası]

[E-posta Adresi]

Son olarak, bu istifa dilekçesini dikkate almanızı ve iş birliği içinde bir ayrılış süreci yaşamamızı umuyorum.

Saygılarımla,

[Adınız]