Maaş Hesaplama

TL
* Zorunlu Alan
* En Az Brüt Asgari Ücret Gir
* Zorunlu Alan
* Zorunlu Alan
* Zorunlu Alan

Maaş hesaplama hakkında merak ettiğiniz her şey burada!

Maaş hesaplama, netten brüte maaş hesaplama, brüt maaş hesaplama ve net maaş hesaplama konusunda pek çok kişinin aklında sorular var. Özellikle çalışma hayatına yeni katılan kişiler ile asgari ücret alanlar, maaş hesaplama 2020 yılında nasıl yapılacak diye merak ediyor. Hepsinin cevabını İşin Olsun Maaş Hesaplama sayfasında bulabilirsiniz. Aynı zamanda, sayfadaki maaş hesaplama robotunu kullanarak, brüt maaş hesaplama ve net maaş hesaplama yapabilir, bu yıl alacağınız maaş hakkında fikir edinebilirsiniz.*

Brüt maaş nedir?

Brüt maaş, işveren tarafından maaş olarak ödenen ve çalışanın bordrosunda görünen, kesintiler ve vergilerin de dahil olduğu toplam maaş tutarına verilen isimdir. Brüt maaş için, “çalışanın eline geçen değil, çalışanın hak ettiği esas toplam kazancı gösterir” yorumu yapılabilir. Brüt maaş çalışanlar için yanıltıcı olabilmektedir. Çalışanlar, o ay ne kadar maaş alacağını tam hesaplayamamaktadır. Net maaş ve brüt maaş arasındaki farkı hesaplamak için, İşin Olsun Maaş Hesaplama sayfasından yararlandığınızda, size yaklaşık bir fikir verecektir. Brüt maaş hesaplama yapmak için maaş bordrosundaki vergi, SGK primi ve diğer kesintilere bakılmalı, bu miktar net maaş oranına eklenmelidir.

Brüt maaş hesaplama işlemi şöyle yapılır:

Brüt Maaş = Net Maaş + (SGK İşçi Primi + İşsizlik Primi) + Gelir Vergisi + Damga Vergisi

Net maaş nedir?

Net maaşı hesaplamak için, brüt maaş ücretinden çeşitli kesintiler yapıldıktan sonra geriye kalan maaş ücretidir. Yani SGK primi, damga vergisi, gelir vergisi vb. kalemler brüt maaştan kesilince elde edilir. Diğer bir deyişle, çalışanın eline geçen tutardır.

Gelir Vergisi nedir? Nasıl hesaplanır?

Gelir vergisi; hukukta hak edinebilen gerçek kişilerin ve yetki kullanabilen kurumlaşmamış kişilerin gelirleri üzerinden alınır. Gelir ise, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde, yani ilgili yıla ait Ocak ayının 1. günü başlayıp, Aralık ayının son günü biten süre içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.

“Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”, 7 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Kanunun 17. maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103. maddesinde belirlenen tutarlar 2019 yılında uygulanmakta olan tarifeler dikkate alınarak güncellendi. %40 diliminde yeni bir grup oluşturuldu ve 500 bin TL'den daha fazla tutarda geliri olanlardan %40 oranında gelir vergisi alınmasını öngören düzenleme yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeye göre, çok fazla tutarda ücret geliri elde edenden, 500 bin TL'yi aşan gelirleri için %40 oranında gelir vergisi alınacaktır.

Maddenin yeni hali: Madde 103-Gelir vergisine tabi gelirler;

Gelir DilimleriVergi Oranı (%)
22.000 TL’ye kadar15
49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası20
120.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, (ücret gelirlerinde 180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL), fazlası27
600.000 TL’nin 120.000 TL’si için 27.870 TL, ücret gelirlerinde 600.000 TL’nin 180.000 TL’si için 44.070 TL), fazlası35
600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 TL, (ücret gelirlerinde 600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 191.070 TL), fazlası40

Damga Vergisi nedir?

Damga vergisi, hukuki ve resmi işlemleri belgeleyen kağıtlardan alınmaktadır. Bu belgeler kişiler ile kişiler, kişiler ile kurumlar veya kurumlar ile kurumlar arasında gerçekleşen işlemleri belgelemelidir.

Açıklamada geçen “kağıt” terimi, 2 farklı anlama gelmektedir. Bunlardan ilki, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgelerdir. Bir diğer ise, elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade eder.

Damga vergisinin alınabilmesi için kağıdın ibraz edilebiliyor olması, imzalanabilir veya imza yerine geçen ibareler olması ve hüküm içermesi gerekmektedir.

2020 brüt asgari ücret ve net asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılında geçerli olacak asgari ücret, işveren ve hükümetin oy çokluğuyla, 2019 yılına göre 303,80 TL miktarında artmıştır. Yapılan bu zamla birlikte 2020 yılında brüt asgari ücret 2.943,00 TL olarak, asgari ücretin net tutarı ise 2.324,70 TL olarak belirlenmiştir. Yani asgari ücret bir önceki yıla göre net %15,03 oranında artmıştır.

2020 AGİ (Asgari Geçim İndirimi) ne kadar oldu?

AGİ yani Asgari Geçim İndirimi, medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.

2020 AGİ ücretleri şöyle belirlenmiştir:

Bekar220,62 TL
Evli, eşi çalışmayan264,75 TL
Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu297,85 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu330,94 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu375,07 TL
Evli, eşi çalışan220,62 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu253,72 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu286,82 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu330,94 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu353 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu375,07 TL

Brüt maaş alanlar neden yılbaşında daha çok maaş alır?

Her yılın başlarında, brüt maaş alan çalışanlar bordrolarını kontrol ettiklerinde, aldıkları maaşın yükseldiğini görür. Bunun sebebi, yılbaşında daha az kesinti yapılırken yıl sonuna doğru vergi kesintilerinin artmasıdır. Bu yüzden brüt maaş hesaplama yapılırken, Ocak ayındaki maaş ile Aralık ayındaki maaş arasında fark olacaktır.

*Maaş hesaplama robotunun sunduğu 2020 maaş hesaplama sonuçları, yaklaşık ücretleri gösterir. Kanunen geçerliliği yoktur. Kanunen geçerli bir hesaplama yapmak için lütfen bir uzmana danışın.

İş mi arıyorsun?
Üye Ol