Maaş Hesaplama

TL
* Zorunlu Alan
* En Az Brüt Asgari Ücret Gir
* Zorunlu Alan
* Zorunlu Alan

Maaş hesaplama hakkında tüm merak edilenler İşin Olsun'da!

Brüt maaş ile çalışanların aylık ücret hesaplama işlemlerini kolaylaştıracak maaş hesaplama robotu artık İşin Olsun maaş hesaplama sayfasında sizinle.

Brütten nete, netten brüte maaş hesaplama aracı ile kolayca aylık maaş hesaplama işleminizi yapabilirsiniz. 2024 yılı aylık kazancınızı brütten nete tablo halinde görmek için brüt maaş bilginizi girmeniz yeterli. 2024 asgari brüt maaş hesabı yapmak ve 2024 asgari net ücret miktarını öğrenmek için yine maaş robotu ile işlem yapabilirsiniz. Bu hesabı, brütten nete maaş hesaplama emekli olarak yapmak istiyorsanız, yine 2024 emekli aylığı brüt miktarını girerek brütten nete maaş miktarını öğrenebilirsiniz.

Brüt maaş nedir?

Brüt maaş nedir? sorusu birçok çalışanın cevap aradığı bir sorudur. Brüt maaş şöyle tanımlanabilir: İşveren tarafından maaş olarak ödenen ve çalışanın bordrosunda görünen, kesintiler ve vergilerin de dahil olduğu toplam maaş tutarıdır. Brüt maaş için “Çalışanın eline geçen değil, çalışanın hak ettiği esas toplam kazancı gösterir” yorumu yapılabilir. Brüt maaş çalışanlar için yanıltıcı olabilmektedir. Çalışanlar, o ay ne kadar maaş alacağını tam hesaplayamamaktadır. Net maaş ve brüt maaş arasındaki farkı hesaplamak için İşin Olsun maaş hesaplama sayfasından yararlandığınızda, size yaklaşık bir fikir verecektir. Brüt maaş hesaplama yapmak için maaş bordrosundaki vergi, SGK primi ve diğer kesintilere bakılmalı, bu miktar net maaş oranına eklenmelidir.

Brütten nete netten brüte maaş nasıl hesaplanır?

Brütten nete çevirme netten brüte çevirme işlemi için brüt maaş hesaplama formülü kullanılabilir. Bu formül şöyledir;

Brüt Maaş = Net Maaş + (SGK İşçi Primi + İşsizlik Primi) + Gelir Vergisi + Damga Vergisi

Net maaş nedir?

Net maaş brüt maaş ücretinden çeşitli kesintiler yapıldıktan sonra geriye kalan maaş ücretidir. Yani SGK primi, damga vergisi, gelir vergisi vb. kalemler brüt maaştan kesilince elde edilir. Diğer bir deyişle, çalışanın eline geçen tutardır.

*2022 yılı itibarıyla asgari ücretten vergi kesintisi yapılmamasına karar verilmiştir. Karar daha sonra, asgari ücret üzerinde maaş alanlar için de genişletilmiştir. Asgari ücret üzerinde maaş alan çalışanlar,maaşlarının asgari ücrete denk gelen kısmı için vergiden muaf olacak. Bu nedenle maaşlara AGİ eklenmeyecek.

Gelir vergisi nedir? Gelir vergisi nasıl hesaplanır?

Gelir vergisi; hukukta hak edinebilen gerçek kişilerin ve yetki kullanabilen kurumlaşmamış kişilerin gelirleri üzerinden alınır. Gelir ise bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde, yani ilgili yıla ait ocak ayının 1. günü başlayıp, aralık ayının son günü biten süre içinde elde ettiği kazanç ve gelirlerin safi tutarıdır.

2024 gelir vergisi dilimleri değişiklik göstermektedir. Hangi çalışanın hangi vergi dilimine gireceğini kazancı belirler.

2024 gelir vergisi dilimleri ve gelir vergisi oranları aşağıdaki tabloda sıralanmıştır.

Gelir DilimiVergi Oranı
110.000 TL'ye kadarYüzde 15
230.000 TL'nin 110.000 TL'si için 16.500 TL, fazlasıYüzde 20
870.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL, fazlasıYüzde 27
3.000.000 TL'nin 870.000 TL'si için 213.300 TL, fazlasıYüzde 35
3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 958.800 TL, fazlasıYüzde 40

Damga vergisi nedir?

Damga vergisi, hukuki ve resmi işlemleri belgeleyen kağıtlardan alınmaktadır. Bu belgeler kişiler ile kişiler, kişiler ile kurumlar veya kurumlar ile kurumlar arasında gerçekleşen işlemleri belgelemelidir.

Açıklamada geçen “kağıt” terimi, 2 farklı anlama gelmektedir. Bunlardan ilki, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgelerdir. Bir diğer ise, elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade eder.

Damga vergisinin alınabilmesi için kağıdın ibraz edilebiliyor olması, imzalanabilir veya imza yerine geçen ibareler olması ve hüküm içermesi gerekmektedir.

2024 damga vergisi kaldırıldı mı?

Her bir kâğıt için hesaplanacak azami damga vergisi 2022 ücreti 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4.814 Türk lirası olarak belirlenmişti. Ocak 2024 yılı itibariyle alınan kararla 2024 yılında asgari ücretli çalışanlardan gelir ve damga vergisi alınmayacak.

2024 asgari ücret ne kadar?

1 Ocak 2024'te yapılan zamla birlikte brüt asgari ücret 20.002,50 TL olarak belirlenmiş, 2024 asgari ücret brüt kesintileri çıktığında asgari ücretin net tutarı 17.002,12 TL oldu.

AGİ nedir?

AGİ yani asgari geçim indirimi, medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.

AGİ kaldırıldı mı?

Asgari ücretten gelir ve damga vergilerinin kaldırılmasının ardından, uygulama tüm çalışanları kapsayacak şekilde genişletildi. Maaşta kesintilere neden olan gelir ve damga vergilerinin kaldırılmasının ardından, uygulama alanı kalmayan AGİ de kaldırılmış oldu. Karara göre evli, bekar veya çocuk sahibi olmak fark etmeksizin tüm asgari ücretli çalışanlar 17.002,12 TL net maaş alacak. Asgari ücret üzerinde maaş alan çalışanlar ise maaşlarının asgari ücrete denk gelen kısmı için vergiden muaf tutulacak ve maaşlarında kesintisi olmayacak. Bu nedenle AGİ de eklenmeyecek.

Brüt maaş alanlar neden yılbaşında daha çok maaş alır?

Her yılın başında, brüt maaş alan çalışanlar bordrolarını kontrol ettiklerinde, aldıkları maaşın yükseldiğini görür. Bunun sebebi, yılbaşında daha az kesinti yapılırken yıl sonuna doğru vergi kesintilerinin artmasıdır. Bu yüzden brüt maaş hesaplama yapılırken, ocak ayındaki maaş ile aralık ayındaki maaş arasında fark olacaktır.

*Maaş hesaplama robotunun sunduğu 2024 maaş hesaplama sonuçları, yaklaşık ücretleri gösterir. Kanunen geçerliliği yoktur. Kanunen geçerli bir hesaplama yapmak için lütfen bir uzmana danışın.