İŞİN OLSUN KULLANIM ŞARTLARI

Kullanıcı, Kariyer.net Kariyer.net Elektronik Yayıncılık Ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi (“Kariyer.net”) tarafından işletilen İşin Olsun platformunun (“Platform”) kullanımına yönelik kullanım şartlarının aşağıdaki gibi olduğunu anladığını ve Platformu kullanmasının bu Kullanım Şartları’nı kabul etmek anlamına geldiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1. HİZMET SAHİBİNİN BİLGİLERİ

UNVAN : Kariyer.net Kariyer.net Elektronik Yayıncılık Ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi

ADRES : Saray Mah. Site Yolu Sok. No:5 Anel İş Merkezi Kat:3 D:7-8 34768 Ümraniye-İSTANBUL

TELEFON : 0216 468 76 00

FAX : 0212 326 91 77

E-MAIL : musterihizmetleri@kariyer.net

2. KULLANIM ŞARTLARININ KONUSU

İşbu Kullanım Şartları metninin konusunu, Kariyer.net’in www.isinolsun.com internet sitesini ve/veya İşin Olsun mobil uygulamasını (“Platform”) , iş ilanı yayımlamak, personel istihdamı için kendi belirlediği kriterlere uygun çalışan adayının tespiti adına kullanan kişi ve/veya kurumlar (“Müşteri”) ile Platformu, yayınlanan iş ilanlarına başvurmak ve iş aramak için kullanan adayların (“Aday”) Platformu kullanımlarına ilişkin hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesi oluşturmaktadır.

3. TANIMLAR

Platform; Kariyer.net’in www.isinolsun.com internet sitesini ve/veya İşin Olsun mobil uygulamasını,

Aday; Kullanım Şartlarını onaylayarak, iş ilanına başvuru yapma, iş ilanı için firmayı veya iş ilanını oluşturan gerçek kişiyi arama, müşterilerin taleplerine teklif vermek gibi edimlerde bulunan Platform üyelerini,

Müşteri; Kullanım Şartlarını onaylayarak Platform’un iş ilanı yayımlama, başvuru toplama, personel istihdam etmek veya tedarikçi aramak üzere kullanan gerçek veya tüzel kişi üyeleri ifade eder.

Kullanıcı; Müşteri ve Aday ayrı ayrı Kullanıcı olarak anılacaklardır.

4. SÖZLEŞMEYE KONU HİZMETİN AÇIKLAMASI

4.1. İşbu Kullanım Şartları (“Sözleşme” veya “Üyelik Sözleşmesi”), Kullanıcı’nın Platform’u kullanmaya başlayarak onayladığı tarihte yürürlüğe girer ve Kullanıcı, Sözleşme yürürlüğe girdiği andan itibaren Sözleşme konusu hizmetlerden yararlanmaya başlayabilir.

4.2. Kariyer.net 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun (“Kanun”) çerçevesinde yer sağlayıcı sıfatıyla hizmet vermektedir. Kariyer.net’in, İşin Olsun mobil uygulamasına Müşteri tarafından girişi yapılan ilan ve ilan içeriğinde yer alan bilgileri kontrol etme mecburiyeti olmayıp, Kariyer.net ilan içeriğindeki bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği, eksiksizliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Kariyer.net yer sağladığı içeriğin hukuka uygunluğunu sağlamaya özen göstermekte, bu nedenle yapılan her başvuruyu sistemsel ve/veya manuel olarak değerlendirmektedir. Bunun yanında Kariyer.net’in yayınlanan içeriğin hukuka uygunluğunu denetleme yükümlülüğü bulunmamaktadır, ancak Müşteri tarafından yayınlanan içerikler ile ilgili Kariyer.net’e başvurulduğu zaman gerekli incelemeler yapılmaktadır. Kariyer.net, İşin Olsun mobil uygulamasının kullanan müşteri karşısında işveren olarak değerlendirilemez, her ne şekilde olursa olsun Müşteri’nin kararları ve/veya hataları nedeniyle sorumlu tutulamaz.

4.3. İşbu Sözleşme’nin kurulması ile “İlan Verme” modülü Müşteri’nin kullanımına açılacaktır.

4.4. İlan Verme Modülü: İlan verme modülü ile Müşteriye işbu Sözleşme süresince Kariyer.net tarafından İşin Olsun mobil uygulamasında iş ilanını yayınlayabilir, yayındaki ilanın metninde değişiklik yapabilir, ilanı yayından kaldırabilir.

4.5. Müşteri, “İlan Yayınla” butonu ile ilan türünü “Hizmet İlanı” seçerek almak istediği hizmeti seçip, hizmetin alınacağı adresi ve hizmet özetini belirterek ilanı yayınlayabilir. Müşteri, açmış olduğu ilana aday tarafından gelen teklifleri görüntüleyebilir ve verilen teklifleri inceleyebilir. Müşteri kendi tercihine bağlı olarak yayınlayacağı ilan metninde başvuru kanalı olarak telefon numarası belirtebilir. İlanda telefon numarası belirten müşteriler, adaylar tarafından doğrudan aranabilir, uygulama üzerinden başvuru toplayan Müşteriler adayları, adayların yaptıkları başvuru sonrası kendileri ile arayarak geri dönüş yapacaklardır. Ayrıca Müşteri uygulama içerisinde ilana başvuruda bulunan adaylar ile mesajlaşarak da iletişim kurabilmektedir. Müşteri, yayınlamış olduğu ilana teklif vermiş olan adaylar ile iletişim kurabilir ve aday seçimini tamamlayabilir. Müşterinin, uygun aday ile anlaşması durumunda açmış olduğu ilan kapatılır ve diğer adaylar tarafından verilmiş olan teklifler silinir.

4.6. Müşteri ve aday mesajlaşma özelliğinde karşılıklı olarak birbirlerini engelleyebilir ve karşı tarafın engelini kaldırabilir. Kariyer.net, ilan yayınlandıktan sonra aday ile Müşteri arasında gerçekleştirilecek görüşmelere, kurulacak iş ilişkilerine müdahale etmez, kurulacak iş ilişkisi üzerinde herhangi bir sorumluluğu yoktur. İlan yayında olduğu süre boyunca iş arayan adaylar Müşteri’yi, Müşteri’nin ilanda belirttiği telefon numarasından arayabilir. Aday ile Müşteri arasındaki telefon görüşmesinin içeriğinden, adayın Müşteri’yi arama amacından ve/veya arama sıklığından Kariyer.net sorumlu değildir. Müşteri, ilan içeriğinde telefon numarasını adayların bilgisine sunarken, söz konusu bilgiyi, kendisine başvuran ve/veya başvurmayan tüm aday üyelerin görüntüleyebileceğini ve bu bilgi kullanılarak aranabileceğini, kendisine yapılan aramalar ve/veya telefon numarasının işbu Sözleşme amacı dışında ve/veya istihdam amacı dışında kullanılmasından dolayı Kariyer.net’i sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aynı şekilde, Müşteri’nin ilan içeriğinde belirttiği telefon numarasını arayan adayların ve/veya bu aramalar nedeni ile 3. kişilerin/kurumların Kariyer.net ’e iletecekleri her türlü talepten Müşteri sorumludur. Müşteri, Kariyer.net ’e aday ve/veya 3. kişiler/kurumlar tarafından iletilecek her türlü talebi karşılayacağını, Kariyer.net’in bu taleplerle ilgili herhangi bir ödeme yapması durumunda söz konusu ödemenin kendisine rücu edileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.7. Müşteri, İşin Olsun uygulamasını kullanırken bu Sözleşme’ye, Kariyer.net tarafından yayınlanan ve yayınlanacak olan diğer her türlü kullanım koşuluna ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun davranmayı, özellikle 6701 Sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kanunu kapsamında cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hâl, sağlık durumu, engellilik ve yaş temellerine dayalı ayrımcılığa yönelik içerik girmeyeceğini; gireceği içeriklerde 3. kişilerin kişilik haklarına zarar verecek, karalayıcı, aldatıcı unsurlar, pornografik, ahlaka aykırı fotoğraflar, hakaret, şiddet, ırkçılık, ayrımcılık ve yasadışılık unsuru bulunmayacağını taahhüt etmiş sayılmaktadır. Aksi halde; tüm hukuki ve cezai sorumluluk Müşteri’ye ait olacaktır.

4.8. Müşteri’nin Üyelik Sözleşmesi uyarınca İşin Olsun mobil uygulaması üzerinden sisteme erişimi mevcuttur. Bu kapsamda Müşteri üyelik esnasında belirttiği cep telefonu numarası ile sisteme giriş yapabilir. Müşteri’ye sisteme giriş yapabilmesi için, üyeliği esnasında belirttiği cep telefonu aracılığı ile aktivasyon kodu gönderilmekte ve Müşteri, bu aktivasyon kodunu sisteme girerek giriş yapabilmektedir. Bu şekilde kişinin bilgilerinin güvenliği sağlanmaktadır.

4.9. İşin Olsun mobil uygulamasındaki verilerin Kariyer.net ’ in bilgisi veya yazılı onayı dışında herhangi bir şekilde kopyalanması, çoğaltılması ve dağıtılması, Sözleşme amaçları dışında kullanılması halinde tüm sorumluluk Müşteri’ye ait olacaktır. Aksi halde Kariyer.net ’in uğrayacağı her türlü zarar ve ziyandan Müşteri sorumlu olacaktır.

4.10. Kariyer.net, İşin Olsun mobil uygulamasının veya internet iletişim ortamının hatasız ve kesintisiz çalışacağını garanti etmez. İşin Olsun mobil uygulamasının kullanılmasından dolayı Müşteri’nin donanım veya verilerinin bakım/onarım görmesi ya da değiştirilmesi gerektiği ya da bu konuda herhangi bir zarar oluştuğu takdirde ilgili harcamalardan Kariyer.net sorumlu tutulamaz.

4.11. Kariyer.net, sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile İşin Olsun mobil uygulamasının hatalı kullanılmasından veya kullanım şartlarına uyulmaması sebebiyle ortaya çıkacak zararlardan, donanım, sistem yazılımı ve ağ ilişkili işlevden ortaya çıkacak arızalardan, iletişim ağı (network) tasarım ve bağlantı hatalarından, voltaj dalgalanmalarından, elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden doğacak zararlardan sorumlu değildir.

4.12. İşin Olsun müşteri hizmetleri destek@isinolsun.com ve isverendestek@isinolsun.com e-mail adresleri ve müşteri hizmetleri telefon numarası aracılığıyla, Müşteri’ye sistemin kullanımıyla ilgili e-mail yoluyla her türlü teknik desteği verecektir. Müşteri aynı e-posta adresinden talep ve şikayetlerini de iletebilir.

5. MÜŞTERİ’NİN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

5.1. Müşteri, Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, hak ve yükümlülükleri ile ilgili tüm bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

5.2. Müşteri ilan edeceği pozisyonlar ve firma profilindeki her türlü hatadan veya Aday’lara aktarılacak yanlış bilgiden sorumludur. Ayrıca Müşteri, yayınlayacağı tüm ilan içeriklerinin yürürlükte olan mevzuata uygun olarak düzenlenmesinden bizzat ve tek sorumludur. İşbu sözleşmeye konu firma profili ve/veya ilan içeriği ile ilgili 3. kişilerin tüm taleplerinin muhatabı Müşteri olup, Müşteri bu konuda Kariyer.net ’in hiçbir sorumluluğu olmadığını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. Yayınlanan ilanda Müşteri tarafından faks numarası, e-posta, adres veya web adresi verilemez. Verilmesi durumunda paylaşılan bilgiler Müşteri’nin sorumluluğundadır.

5.4. Müşteri, İşin Olsun mobil uygulaması üzerinde belirttiği telefon numarası ile kendisiyle iletişime geçen Adaylar ile veya uygulamanın mesajlaşma özelliği üzerinden iletişime geçtiği ilana başvuru yapan Adaylar ile sadece istihdam amacıyla görüşeceğini Adayların kendisine ileteceği bilgilerle ilgili tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu ve adaylar tarafından iletilecek her türlü talepten bizzat sorumlu olduğunu, Kariyer.net ’in bu bağlamda hiçbir sorumluluğu ve/veya yükümlülüğü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5. Müşteri’nin bu Sözleşme’de gizlilikle ilgili olarak vermiş olduğu taahhütler, Sözleşme’den bağımsız olarak, Sözleşme süresi ile sınırlı olmayıp, işbu Sözleşme her ne sebeple olursa olsun sona erdikten sonra da devam eder ve Sözleşme sona erdikten sonra gizliliğin ihlali konusunda meydana gelecek bir ihlal, Sözleşme’nin yürürlükte olduğu süre içinde meydana gelmiş bir ihlalle aynı sonuçları doğurur.

5.6. Müşteri işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği takdirde, Kariyer.net’in bu nedenle uğradığı zararı tazminle mükelleftir. Kariyer.net tarafından bu nedenle idari para cezası, tazminat vesaire her ne nam altında olursa olsun ceza ve/veya tazminatların ödenmesi halinde, Kariyer.net’in Müşteri’ye rücu hakkı olup, Müşteri ilk yazılı talepte Kariyer.net’e derhal ve ferileri ile birlikte ödeme yapmayı kabul ve taahhüt eder.

5.7. Müşteri, 4857 sayılı İş Kanunu ve bağlı kanunlar gereğince danışmanlık hizmeti veren bir firma olduğu takdirde, yine aynı kanunlar çerçevesinde İşkur tarafından verilen “Özel İstihdam Bürosu” belgesinin bir örneğini Kariyer.net’e ibraz etmekle mükelleftir. Aksi takdirde, yasalara aykırı bu durumun tespit edilmesi ve/veya yasal uyarı vb. şekilde öğrenilmesi durumunda Kariyer.net verdiği hizmeti derhal durduracaktır.

5.8. Müşteri, yurtdışında personel istihdam etmek üzere ilan verecekse, 4857 sayılı İş Kanunu ve bağlı kanunlar gereğince, İşkur tarafından verilecek özel izin belgesinin bir örneğini Kariyer.net ’e ibraz etmekle mükelleftir. Aksi takdirde, yasalara aykırı bu durumun tespit edilmesi ve/veya yasal uyarı vb. şekilde öğrenilmesi durumunda Kariyer.net verdiği hizmeti derhal durduracaktır.

5.9. Müşteri, yurtdışında faaliyet gösteren bir firma ise, gerek yurt içinde gerekse yurtdışında istihdam edeceği iş ve işçiler için ilan verecekse, 4857 sayılı İş Kanunu ve bağlı kanunlar gereğince, İşkur tarafından verilecek özel izin belgesinin bir örneğini Kariyer.net ’e ibraz etmekle mükelleftir. Aksi takdirde, yasalara aykırı bu durumun tespit edilmesi ve/veya yasal uyarı vb. şekilde öğrenilmesi durumunda Kariyer.net verdiği hizmeti derhal durduracaktır.

5.10. Müşteri, İşin Olsun Mobil Uygulamasında yayınlayacağı personel ilanında, bir ilan altında birden fazla pozisyonu duyurmayacağını, gerçekçi olmayan şartlar sunmayacağını, müstehcen içerikler ile ilan içeriği oluşturmayacağını ve iş ilanı olmayan bir içerik eklemeyeceğini, aksi halde ilanının Kariyer.net tarafından kapatılacağını kabul eder.

5.11. Müşteri, ilana başvuruda bulunan aday ile uygulama üzerinden yapmış olduğu mesajlaşmaların kaydedileceği ile kayda alınan mesajlaşmaların Kariyer.net tarafından ilgili yasal mevzuatın belirlediği süre ile saklanacağı ve şikayetlerin veya taleplerin değerlendirilebilmesi için Kariyer.net ve çalışanları tarafından görüntülenebileceğini bilmekte ve işbu Sözleşmenin kabul edilmesiyle onay vermektedir. Aday ile Müşteri arasındaki mesajlaşma içeriğinden, mesajlaşma özelliğinin işbu Sözleşme amacı ve/veya istihdam amacı dışında kullanılmasından Kariyer.net ’in sorumlu olmadığını Müşteri kabul, beyan ve taahhüt eder. Mesajlaşma ve içeriği ve sair nedenlerle 3. kişilerin/kurumların Kariyer.net ’e iletecekleri her türlü talepten Müşteri sorumludur. Müşteri, Kariyer.net ’e aday ve/veya 3. kişiler/kurumlar tarafından iletilecek her türlü talebi karşılayacağını, Kariyer.net’in bu taleplerle ilgili herhangi bir ödeme yapması durumunda söz konusu ödemenin kendisine rücu edileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

5.12. Kariyer.net, İşin Olsun Platformunu kullanan Adaylardan Müşteri’ler hakkında kendilerine istihdam amacı dışında olabilecek talepler iletildiği bildirimini aldığı taktirde, ilgili şikayetleri değerlendirir. Bu kapsamda Kariyer.net’in Müşteri hakkında yaptığı değerlendirmeye bağlı olarak, gerektiği taktirde ilgili yasal işlemleri başlatma hakkı saklıdır. Müşteri işbu Üyelik Sözleşmesi’ni onaylayarak bu hususu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder

5.13. Müşteri, üyeliğini sona erdirmeyi ve/veya kişisel verilerinin imhasını talep etmesi halinde Platform’da bulunan İlgili Kişi Başvuru formunu doldurarak, kimliğini ispatlamak kaydıyla bu talebini musterihizmetleri@kariyer.net e-mail adresine iletebilir. Kariyer.net bu talebi aldığında kişinin kimliğini doğrulamak amacıyla, Müşteri’nin Platform’da kayıtlı telefon numarasına doğrulama kodu gönderme, adaya Platformda kayıtlı telefon numarası üzerinden ulaşarak kimliğini doğrulamak gibi aksiyonlar alabilir. Müşteri işbu Üyelik Sözleşmesi’ni onaylamak kaydıyla, bu hususu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.14. Kariyer.net, Müşteri’nin ilanı yayımlaması sırasında ve yayınladıktan sonra ve üyeliği süresince, Müşteri’nin işbu Platform üzerinden edindiği verileri istihdam amacı dışında kullandığına dair esaslı şüphe oluştuğu durumda Müşteri’nin yayında olan ilanlarını yayından kaldırma, yeni ilan yayınlamasını engelleme ve gerektiği taktirde bu şüpheyle ilgili yasal işlem başlatma hakkını saklı tutar. Müşteri işbu Üyelik Sözleşmesi’ni onaylamak kaydıyla, bu hususu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. SÜRE

6.1. İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın Sözleşmeyi onayladığı tarihte yürürlüğe girer ve İşin Olsun mobil uygulamasını kullanmaya devam ettiği sürece yürürlükte kalır. Kullanıcı İşin Olsun mobil uygulamasını kullanmaya son verdiği tarihte Taraflarca hiçbir bildirime gerek kalmaksızın işbu Sözleşme de kendiliğinden sona erer.

6.2. İşin Olsun Mobil Uygulamasında yayınlanan personel ilanlarının yayında kalma süreleri, ilanın aktif duruma getirilmesinden itibaren, sözleşme üyelik süresi dahilinde olmak koşulu ile, 60 (altmış) gündür. Ayrıca işbu madde kapsamında belirtilen 60 (altmış) günlük yayın süresi, müşterinin ilanı yayınladığı ilk günden itibaren işlemeye başlamakta ve kesintisiz olarak (ilan Müşteri tarafından belirli bir süre pasife alınmış olsa dahi) 60 (altmış) gün sonunda son bulmaktadır. Müşteri ilanın yaratıldığı tarihten itibaren 60 (altmış) gün içinde ilan metninin içinde düzeltme yapılabilir.

7. ADAY’IN PLATFORM KULLANIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

7.1. İşin Olsun Kariyer.net Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye ait bir mobil uygulamadır. İşin Olsun mobil uygulaması üzerinden işveren tarafından yayınlanan ilana “ara” butonunu tıklamak ve işverenin ilanda belirtmiş olduğu telefon numarasını aramak ve/veya işverenin ilanına başvuru bildirisi bırakmak ve/veya işveren tarafından uygulama içindeki mesajlaşma özelliği üzerinden iletişime geçen aday, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmektedir.

7.2. Aday kullanıcılar üyelik gerçekleştirmeden tüm ilanları görüntüleyebilir, detaylarına ulaşabilir ve inceleyebilirler ancak başvurmak veya işvereni aramak için üyelik adımını tamamlamaları gerekir.

7.3. Üyelik adımında adayın GSM numarası, adı soyadı ve mesleğinin girilmesi ve adresin belirtilmesi zorunludur. İsim, soy isim, meslek ve adres bilgileri, işverenin kişiyi değerlendirebilmesi için verilen zorunlu bilgilerdir. GSM numarası ise tek kullanımlık şifre yöntemi ile doğrulama kodu iletilerek geçilen güvenlik adımı için zorunludur. Bu doğrulama ile hem adayın hem de diğer kişilerin güvenliği sağlanmaktadır.

7.4. İlk üyelik adımı geçildikten ve hesaba giriş yapıldıktan sonra opsiyonel olan iş deneyimleri, yaş, adres, askerlik durumu gibi bilgileri aday istediği takdirde profiline kaydedebilir.

7.5. Üyelik sırasında veya sonrasında opsiyonel olarak aday tarafından profile fotoğraf eklenmesi, değiştirilmesi ve kaldırılması yapılabilir. Bunun yanında, kişisel verilerinin işlenmesi için onay vermemiş olan adayın, profiline fotoğraf eklemesi mümkün olmamaktadır. Bunun sebebi, fotoğraf gibi biyometrik bir veri yüklenmesi için, ilgili mevzuata göre ilgili kişinin (adayın) özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesine onay vermesi gerektiğidir.

7.6. Aday, ilana başvurmak için işverenin ilan açarken yaptığı seçime göre ilgilendiği ilan için ilan kartında bulunan “Teklif Ver” butonu ile belirlediği teklifi ve teklif açıklamasını belirtebilir ve ilana başvurabilir. İsteğe bağlı olarak iş ile ilgili olarak “Ara” butonu ile İşvereni arayabilir. “Ara” seçeneği ile başvurduysa, kullanmakta olduğu operatör üzerinden ücretlendirilmek sureti ile kendi tarifesi üzerinden işvereni arayabilir. Söz konusu arama dolayısı ile adayın telefon faturasına yansıtılacak bedellerde Kariyer.net’in herhangi bir kontrolü, müdahalesi ve sorumluluğu yoktur. Aday arama yaptığı anda söz konusu aramanın veya kullanılan internet erişiminin kendi operatör tarifesi üzerinden ücretlendirileceğini bilmekte ve kabul etmektedir.

7.7. Kariyer.netsadece adayın işverene ulaşmasını veya işverenin adaya ulaşmasını sağlamak amacıyla bu imkanları sağlamaktadır. Aday, işbu Hizmet Sözleşmesi’ni onaylayarak, arama veya mesajlaşma esnasında ve/veya sonrasındaki işlemlerden, olaylardan ve kişiler arasında oluşabilecek sorunlardan kişiler kendilerinin sorumlu olduğunu bilmekte ve kabul etmektedir.

7.8. İşvereni mobil uygulama üzerinden arayan veya işveren tarafından uygulamadaki mesajlaşma özelliği üzerinden ulaşılan aday, işveren ile arasında geçecek telefon görüşmesinin ve/veya mesajlaşmaların, sonrasında gerçekleşebilecek yüz yüze veya online görüşmelerin içeriğinden ve/veya işveren ile arasında gelişebilecek herhangi bir olaydan Kariyer.net ’in sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. İşverenin ve/veya 3. kişilerin/kurumların söz konusu telefon görüşmesi ve/veya mesajlaşma ve sonrasında gelişebilecek olaylarla ilgili her türlü talebinden aday sorumludur.

7.9. Aday, ilanına başvurduğu işveren ile uygulama üzerinden yapmış olduğu kayda alınan mesajlaşmaların Kariyer.net tarafından 2 yıl süre ile saklanacağını ve şikayetlerin veya taleplerin değerlendirilebilmesi için Kariyer.net ve çalışanları tarafından görüntülenebileceğini bilmekte ve işbu Sözleşmenin imzalanması ile kabul etmekte ve onay vermektedir. Aday ile Müşteri arasındaki mesajlaşma içeriğinden, mesajlaşma özelliğinin işbu Sözleşme amacı ve/veya istihdam amacı dışında kullanılmasından Kariyer.net’in sorumlu olmadığını Aday kabul, beyan ve taahhüt eder. Mesajlaşma ve içeriği ve sair nedenlerle 3. kişilerin/kurumların Kariyer.net’e iletecekleri her türlü talepten aday ve/veya işveren sorumludur.

7.10. Bu nedenle Kariyer.net ’in herhangi bir ödeme yapması gerektiği takdirde Kariyer.net ödediği miktarı adaya rücu edebilecektir. Aday bu hususu peşinen kabul eder.

7.11. Aday, mobil uygulama üzerinden arama yaptığı anda ya da başvuru yöntemi ile başvuru gerçekleştirdiğinde ve işveren adayı arağında telefon numarasının aradığı kişi/kurum tarafından görüntüleneceğini, bilmekte ve kabul etmektedir. Aday, arama yaptıktan sonraki tüm sorumluluğu bizzat üstlenmektedir.

7.12. Aday iş ilanına başvuru için “Ara” butonuna bastığı anda kullanmakta olduğu cihazın ID numarası Kariyer.net tarafından İşin Olsun mobil uygulamasının işlevselliğini artırmak ve uygulamayı geliştirmek amaçlarıyla işlenir.

7.13. Aday, konum bilgisine izin verdiği takdirde İşin Olsun mobil uygulaması, Adayın konumuna en yakın yerdeki iş fırsatlarını uygulama içerisinde listeler. Bu sebeple Kariyer.net Adaydan konum bilgisi iznini istemektedir. Aday adres bilgisini profiline kaydettiğinde ve işlenmesi için izni verdiğinde ise “Evime Yakın” sekmesini kullanabilir ve ilanların bulunduğu işyerleriyle arasındaki mesafeyi görebilecektir.

7.14. Aday, ilanına başvuruda bulunduğu işverenin, kendisi ile uygulama içerisindeki mesajlaşma özelliği üzerinden iletişime geçebileceğini, Aday ile işveren arasındaki mesajlaşmaların kaydedileceğini bilmekte ve bunu kabul etmekte ve onay vermektedir. Aday uygulama içerisinde ilanına başvuruda bulunduğu işvereni mesaj atmaması için engelleyebilir veya işveren tarafından engellenebilir.

7.15. Aday, ilanına başvurduğu işveren ile uygulama üzerinden yapmış olduğu kayda alınan mesajlaşmaların Kariyer.net tarafından, ilgili yasal mevzuat gereği 2 yıl süre ile saklanacağını ve şikayetlerin veya taleplerin değerlendirilebilmesi için Kariyer.net ve çalışanları tarafından görüntülenebileceğini bilmekte ve işbu Sözleşmenin kabulü ile onay vermektedir. Aday ile Müşteri arasındaki mesajlaşma içeriğinden, mesajlaşma özelliğinin işbu Sözleşme amacı ve/veya istihdam amacı dışında kullanılmasından Kariyer.net’in hiçbir müdahalesi olmadığını Aday kabul, beyan ve taahhüt eder. Mesajlaşma ve içeriği ve sair nedenlerle 3. kişilerin/kurumların Kariyer.net ’e iletecekleri her türlü talepten aday ve/veya işveren sorumludur.

7.16. Şirket’in Aday tarafından Platform’a kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen iletişim adresleri üzerinden kullanıcıya iletişim, yeni ürünlerle, sistem geliştirmeleri ile ilgili bildirim ve diğer amaçlarla ulaşma ve e-ileti gönderme hakkı bulunmaktadır. Aday işbu Sözleşme’yi kabul etmekle aksine bir bildirimi olmadığı müddetçe Şirket’in kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. Aday, hesap ayarları üzerinden veya kendisine gönderilen e-postada yer alan "Listeden çıkmak istiyorum" bağlantısını kullanarak tek tıkla e-posta listesinden çıkabilir.

7.17. Aday, yukarıda belirtilen kişisel verilerinin Kariyer.net tarafından işbu Üyelik Sözleşmesi ve Aday Üyelik Aydınlatma Metni ile ilgili mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yükümlülüklerinin ifası ve Aday’ın ilgili işverenlere ulaşmasını ve/veya işverenin adaya ulaşmasının sağlanması ve/veya şikayet ve taleplerin değerlendirilmesini sağlama amaçlarıyla işleneceğini bilmekte ve kabul etmektedir.

7.18. Aday, üyeliğini sona erdirmeyi ve/veya kişisel verilerinin imhasını talep etmesi halinde EK-1’de bulunan formu doldurarak eksiksiz olarak doldurmak ve kimliğini ispatlamak kaydıyla bu talebini adaydestek@kariyer.net mail adresine iletir. Kariyer.net bu talebi aldığında kişinin kimliğini doğrulamak amacıyla, adayın Platform’da kayıtlı telefon numarasına doğrulama kodu gönderme, adaya Platformda kayıtlı telefon numarası üzerinden ulaşarak kimliğini doğrulamak gibi aksiyonlar alabilir. Aday, işbu Hizmet Sözleşmesi’ni onaylamak kaydıyla, bu hususu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. SON HÜKÜMLER

8.1. Kullanıcılar, Sözleşme gereğince kendilerine yapılacak her türlü bildirimin yazılı Platform üzerinden ve/veya Platform’a kaydettikleri e-posta adresi üzerinden gerçekleştirileceğini kabul ederler.

8.2. Kullanıcılar, işbu Sözleşme’den doğan hak ve alacaklarını üçüncü kişilere devir ve temlik etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

8.3. Sözleşme’den kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

8.4. Kariyer.net işbu Üyelik Sözleşmesi’nde ve bu Sözleşme’ye konu hizmette tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Değişiklik Platform’da yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

İş bu Kullanım Şartları en son 02.11.2023 tarihinde güncellenmiştir.