İŞVEREN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

GİRİŞ

Türkiye’ de kurulu, Yamanevler Mahallesi Siteyolu Caddesi No:5 Kat:3 Anel İş Merkezi Ümraniye/İstanbul adresinde mukim, Ticaret Siciline 424015 No ile kayıtlı, 0524016374100014 Mersis Numaralı, Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi, 5240163741 numaralı vergi mükellefi, Kariyer.Net Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri A.Ş. (“KARİYER.NET”), tabi olduğu tüm yasal düzenlemelere, kurumsal kodlara, iş ahlakına ve etik kurallara bağlı bir kuruluştur. Bu metinde geçen “KARİYER.NET” (“biz” veya “bizi/bize” veya “bizim”) ifadesi KARİYER.NET, ile bağlı iştiraklerinin tümünü ifade edecek şekilde kullanılmaktadır.

KARİYER.NET, sizinle ve/veya çalışanı ya da yetkilisi olduğunuz Şirketinizle, İşin Olsun platformunun (“Platform”) kullanımına yönelik bir sözleşme imzalamıştır. Tüzel kişiliğin kendisine ait veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve hukuki dayanağını ondan alan ikincil mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) kararları (bundan böyle hepsi birlikte “Türk Veri Koruma Mevzuatı” olarak anılacaktır.) kişisel veri olarak nitelendirilmemektedir. Ancak, sözleşmemizin ifasında görev alan siz ve/veya Şirketiniz adına hareket eden gerçek kişilerin (örneğin irtibat kişileri, imza yetkilileri ve benzeri kişiler) (“Bireyler”) verileri Türk Veri Koruma Mevzuatı uyarınca kişisel veri olarak nitelendirilmekte ve korunmaktadır.

KARİYER.NET olarak, siz ve/veya çalışanı ya da yetkilisi olduğunuz Şirketiniz ile arasında bir iş, hizmet veya eser sözleşmesi bulunan tüm çalışanlarla, yetkili personellerle, alt yüklenici çalışanlarıyla yani Bireylerle ilgili tüm kişisel verileri Türk Veri Koruma Mevzuatı’na uygun olarak işlemeyi, bu verilerin güvenliğini sağlamayı ve bunlara saygı göstermeyi taahhüt ediyoruz. Bireylerin, kişisel verilerini, sözleşmenin yürütümü ve müşteri ilişkilerinin yönetimi amacıyla nasıl işleyeceğimizi anlayabilmeniz için bu veri gizliliği bildirimini, sizlerin bilgisine sunuyoruz.

1.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YASAL OLARAK İŞLENMESİ

Bireylerin kişisel verileri, hem yetkilisi/çalışanı olduğunuz Şirketinizle KARİYER.NET arasındaki sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması (6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasının c) bendi uyarınca ilgili kişinin açık rızası olmaksızın kişisel verilerinin işlenmesini mümkün kılan şartlardan biri olarak düzenlenmiştir.) sebebiyle, hem de KARİYER.NET’in meşru menfaatleri (6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasının f) bendi uyarınca ilgili kişinin açık rızası olmaksızın kişisel verilerinin işlenmesini mümkün kılan şartlardan biri olarak düzenlenmiştir.) doğrultusunda işlenir. KARİYER.NET’in taraf olduğu sözleşmenin performansını idare etmesi KARİYER.NET’in meşru menfaatidir.

2.HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

“İşin Olsun” bir Kariyer.net markasıdır ve iş arayan üyelerimizle çalışan arayan üyelerimizi aynı platformda birleştirerek istihdam yaratmayı amaçlayan bir platformdur. Bu amaçları gerçekleştirebilmek ve bazı araştırmalar ve pazarlama faaliyetleri yaparak tüm üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek için zaman zaman kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz. Gerçek kişi işveren müşteri veya tüzel kişi işveren müşterinin gerçek kişi temsilcisi olarak tarafımızca işlemeye konu olabilecek Bireyler’e ait kişisel veriler aşağıdaki gibidir:

Kimlik verisi: Adı, soyadı, doğum tarihi, TCKN

İletişim verisi: Telefonu, e-postası,

Firma bilgileri: Firma adı, işyeri adresi

Finansal veri: Vergi dairesi, vergi kimlik numarası, kredi kartı bilgileri

Görsel ve işitsel veri: Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları (Tercihiniz doğrultusunda)

Web Sitesi/uygulama kullanım verileri: Kullanıcının site içi aktiviteleri, kullanıcının mouse hareketleri, kullanıcının uygulama içerisindeki tüm hareketleri

Yukarı belirtilen kişisel verileri doğrudan sizden veya KARİYER.NET ile sözleşmenin ifası sırasında irtibata geçen Bireylerden toplarız. Artık irtibat kişisi olmayan veya Şirketinizle bağını koparmış olan Bireylerden bunu bize bildirmelerini talep ediyoruz.

3.KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle işlenebilir. Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir. Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz, size verdiğimiz istihdam platformu sağlama ve istihdam yönetimi hizmetlerine ilişkin olan Hizmet Sözleşmemizin ifası için aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Hizmet Sözleşmesi kapsamında işveren müşteriye destek verme ve İşveren Müşteri ile iletişime geçilmesi,
 • İşveren müşterinin talebi halinde verilerinin ve haklarının kontrolü ve müşterinin bilgilendirilmesi,
 • İşveren müşterinin kaydının açılması, üyelik oluşturulması, güncellenmesi, pasif hale getirilmesi,
 • İşveren müşterinin, hizmet kapsamında isteğe bağlı olarak kullanabileceği “acil ilan” fonksiyonunu kullanabilmesi.
 • Bütçe yönetimi ve raporlama yapılması,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi.

Size verdiğimiz hizmeti en iyi şekilde yerine getirebilmek için sürekli gelişmeye ve ilerlemeye gayret ediyoruz. Bunun için kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde işleyebilmekteyiz;

 • İşveren müşteri şikayetlerinde müşterinin haklı/haksız ayrımının yapılması, müşteri memnuniyetinin arttırılması, müşteri ihtiyacının anlaşılması ve müşteri ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması, müşteri problemlerinin giderilmesi
 • Kalite kontrolünün yapılması ve hizmet kalitesinin artırılması,
 • İşveren müşteri memnuniyeti analizi yapılması,
 • Çağrı merkezi tedarikçi ile ortak olarak çalıştığımızdan dolayı gelen çağrıları karşılama ve destek süreçleri,
 • Eski işveren müşteri yetkilileri ile iletişime geçerek Şirket ile tekrar çalışmaları konusunda bilgilendirme süreçleri,
 • Müşterinin daha uygun bir platformda istihdam sağlayabilmesi için online satış, satış ve tele-satış yapılması adına için İşveren Müşteri ile Kariyer.net tarafından iletişime geçilmesi,
 • Toplu elektronik ileti yönetiminin sağlanması,
 • Piyasa yorumlama, satış, pazarlama analizleri, yönetimsel analizler, finansman planlaması yapılması,
 • Site ve uygulama kullanımının yorumlanması,
 • İşveren müşteri veri tabanının sağlıklı çalışması,
 • Araştırma ve geliştirme çalışmalarının sürdürülmesinin sağlanması,
 • Mevcut ve Ar-Ge aşamasındaki uygulamalarımızın geliştirilmesi ve yönetimi sürecinde ürünün pazarlanması,
 • Şirket içerisinde kullanılan yazılımların iç ve dış kaynak kullanılarak geliştirilmesi,

4.KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NERELERE AKTARIYORUZ?

Aşağıdaki durumlarda kişisel verilerinizi yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşabilmekteyiz.

 • Kişisel verileriniz, size verdiğimiz istihdam platformu sağlama ve istihdam yönetimi hizmetlerine ilişkin olan Hizmet Sözleşmemizin ifası için Platformumuz üzerinden iş başvurusu yapmak isteyen çalışan adayları tarafından bu amaçla işlenebilmektedir.
 • Hizmetin kapsamında, isteğe bağlı olarak kullanılan “acil ilan” fonksiyonunun kullanılabilmek için satın alma esnasında, işveren üyeden talep edilen kredi kartı bilgileri, ilgili servis sağlayıcımıza aktarılmaktadır.

Size verdiğimiz hizmeti en iyi şekilde yerine getirebilmek için sürekli gelişmeye ve ilerlemeye gayret ediyoruz. Bunun için kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilmekteyiz:

 • Bizimle çalıştığınız için teşekkür etmek, sizi özel günlerinizde kutlamak ve tebrik etmek için size hediyeler gönderebiliyoruz. Bu hediyeleri gönderebilmemiz için gerekli olan üçüncü kişilerle (hediye gönderen firma/platform, kargo firması gibi) adınız ve soyadınız, adresiniz ve telefon numaranız gibi hediyemizin size teslimi için gerekli kişisel verilerinizi paylaşabiliriz.
 • Size destek sağlamak, sizinle gerektiği hallerde iletişime geçebilmek için mesai saatlerimiz dışında ortaklaşa çalıştığımız çağrı merkez(leri)ne (arama yapma ve aramalara cevap verme hizmeti veren üçüncü kişi tedarikçiler) aktarabiliriz.
 • Sizi gelişmelerden, promosyonlardan ve yeniliklerden haberdar etmek amacıyla toplu e-posta, SMS, uygulama iletisi göndermek için yurt içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişi firmalarla çalışmaktayız. Yalnız bu amaç için gerekli kişisel verilerinizi bu firmalarla paylaşabiliriz.
 • Uygulamadaki fonksiyonları ve hizmetleri kullanabilmeniz için platform için hareketler, Çerez Politikası çerçevesinde izleyebilmekte ve yalnızca gerekli olan (telefon, e-mail gibi) iletişim bilgilerinizi yurt içinde ve yurt dışında bu faaliyetleri yürüten üçüncü taraflarla paylaşabilmekteyiz.
 • Sizin hizmetlerimizden memnun kalıp kalmadığınızı anlamak, sizi ve diğer müşterilerimizi daha fazla memnun etmek amacıyla müşteri memnuniyeti analizi yapan yurt dışı ve/veya yurt içi merkezli firmalara gerekli kişisel verilerinizi aktarılabiliriz.
 • Kişisel verilerinizi içeren kayıtların saklama süresi boyunca tutulabilmesini sağlamak amacıyla ilgili kayıtları bu hizmeti veren üçüncü kişi arşiv firmalarına gönderilebiliriz.
 • Ayrıca savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşabiliriz.

5.KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENDE TUTULMASI

Bireylerin kişisel verilerini, yetkilisi/çalışanı olduğunuz Şirketiniz ile KARİYER.NET arasındaki sözleşme yürürlükte olduğu sürece işliyor ve muhafaza ediyoruz. Ayrıca KARİYER.NET ile Şirketiniz arasındaki sözleşmenin sona ermesinden itibaren, Bireylere ait kişisel verileri 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda belirlenen zamanaşımı sürelerine uygun şekilde, kendi meşru menfaatlerimiz doğrultusunda 10 (on) sene saklamaya devam ediyoruz. Ancak sözleşmenin sona ermesinden sonraki 10 (on) senelik saklama süresi içerisinde kişisel verileri, yetkilendirme kısıtı uygulayarak, yalnızca belirli kişilerin erişebileceği şekilde muhafaza ediyoruz.

6.HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Platform’da bulunan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz.

Platformu kullanmanız, Kullanım Şartlarını kabul ettiğiniz ve işbu Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizin işlenmesine dair Veri Koruma Mevzuatı uyarınca usulüne uygun şekilde aydınlatıldığınızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.