6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA GERÇEK KİŞİ İŞVEREN MÜŞTERİ – TÜZEL KİŞİ İŞVEREN MÜŞTERİNİN GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİSİ AYDINLATMA METNİ

 • Ticari ilişkilerimiz kapsamında,
 • İşleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Duruma göre bizim talep ettiğimiz ve/veya sizlerin bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin,
 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde;
 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.


  GERÇEK KİŞİ İŞVEREN MÜŞTERİ – TÜZEL KİŞİ İŞVEREN MÜŞTERİNİN GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİSİ VERİLERİNE İLİŞKİN

  Gerçek kişi işveren müşteri veya tüzel kişi işveren müşterinin gerçek kişi temsilcisi olarak tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

  Kimlik Verisi

  Adı, soyadı, TCKN, doğum tarihi, medeni durumu, nüfus cüzdanı sureti

  İletişim Verisi

  Telefonu, e-postası, işyeri adresi

  Finansal Veri

  Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri

  Özel Nitelikli Kişisel Veri

  Dini, kan grubu

  Çalışma Verisi

  Çalıştığı şirket, departmanı, çalışma şekli, mesleği, unvanı, imza sirküleri

  Görsel ve İşitsel Veri

  Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları

  Websitesi/Uygulama Kullanım Verileri

  Kullanıcının site içi aktiviteleri, kullanıcının Mouse hareketleri


  GERÇEK KİŞİ İŞVEREN MÜŞTERİ – TÜZEL KİŞİ İŞVEREN MÜŞTERİNİN GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİSİ VERİLERİNİN İŞLEME AMAÇLARI

  Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan amaç ve sebeplerle işlenebilir.

  Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.

  Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz, size verdiğimiz istihdam platformu sağlama ve istihdam yönetimi hizmetlerine ilişkin olan Hizmet Sözleşmemizin ifası için aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Satış ve Tele Satış Departmanları çalışanlarına yapılacak satış primi ödemelerinin tespiti için satış sözleşmelerinin kontrolünün sağlanması,
 • Hizmet Sözleşmesi kapsamında işveren müşteriye destek verme ve İşveren Müşteri ile iletişime geçilmesi,
 • Sözleşme oluşturulması,
 • Teklif gönderilmesi,
 • İşveren müşterinin talebi halinde sözleşmesinin, verilerinin ve haklarının kontrolü ve müşterinin bilgilendirmesi,
 • Faturanın (E-fatura, E-arşiv, kâğıt fatura) mükellefe gönderiminin sağlanması,
 • Cari kart açılışı yapılması, mükellefiyet sorgulaması yapılması,
 • İşveren müşterinin kaydının açılması, kullanıcı adı oluşturulması, güncellenmesi, pasif hale getirilmesi,
 • Faturalandırma ve ödeme sürecinin yönetimi ve kontrolü,
 • Bütçe yönetimi ve raporlama yapılması,
 • Size verdiğimiz hizmeti en iyi şekilde yerine getirebilmek için sürekli gelişmeye ve ilerlemeye gayret ediyoruz. Bunun için kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde işleyebilmekteyiz:

  İşveren müşteri şikayetlerinde müşterinin haklı/haksız ayrımının yapılması, müşteri memnuniyetinin arttırılması, müşteri ihtiyacının anlaşılması ve müşteri ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması,

 • Kalite kontrolünün yapılması ve hizmet kalitesinin artırılması,
 • İşveren müşteri çalışanının Kariyer.net platformumuzu ve Kariyerpro programımızı kullanma eğitiminin sağlanması,
 • Sözleşme süresi dolan işveren müşteri ile yeni bir sözleşme kurulabilmesinin sağlanması,
 • İşveren müşteriye/temsilcisine ve ailesine hediye gönderilmesi,
 • İşveren müşteri memnuniyeti analizi yapılması,
 • Call Center tedarikçi ile entegre olarak çalıştığımız gelen çağrıları karşılama ve destek süreçleri,
 • Memnuniyet analizi ürününün kullanılabilirliğini sağlama ve işveren müşteri çalışanının ilgili işveren müşteriye yönelik memnuniyet analizinin yapılması,
 • Eski işveren müşteri yetkilileri ile iletişime geçerek Şirket ile çalışmaktan vazgeçme sebebini araştırılması,
 • Online satış, satış ve tele-satış yapılması ve bunu sağlayabilmek için İşveren Müşteri ile iletişime geçilmesi,
 • Toplu elektronik ileti yönetiminin sağlanması,
 • Piyasa yorumlama, satış, pazarlama analizleri, yönetimsel analizler, finansman planlaması yapılması,
 • Site kullanımının yorumlanması,
 • İşveren müşteri veri tabanının sağlıklı çalışması,
 • Araştırma ve geliştirme çalışmalarının sürdürülmesinin sağlanması,
 • Mevcut ve Ar-Ge aşamasındaki uygulamalarımızın geliştirilmesi ve yönetimi sürecinde ürünün pazarlanması,
 • Şirket içerisinde kullanılan yazılımların iç ve dış kaynak kullanılarak geliştirilmesi,

 • MÜŞTERİ/POTANSİYEL MÜŞTERİ GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİ VERİLERİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

 • Aşağıdaki durumlarda kişisel verilerinizi yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşabilmekteyiz:
 • Kişisel verileriniz, size verdiğimiz istihdam platformu sağlama ve istihdam yönetimi hizmetlerine ilişkin olan Hizmet Sözleşmemizin ifası için Platformumuz üzerinden iş başvurusu yapmak isteyen çalışan adayları tarafından bu amaçla işlenebilmektedir.
 • Size verdiğimiz hizmeti en iyi şekilde yerine getirebilmek için sürekli gelişmeye ve ilerlemeye gayret ediyoruz. Bunun için kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilmekteyiz:
 • Bizimle çalıştığınız için teşekkür etmek, sizi özel günlerinizde kutlamak ve tebrik etmek için size hediyeler gönderebiliyoruz. Bu hediyeleri gönderebilmemiz için gerekli olan üçüncü kişilerle (hediye gönderen firma/platform, kargo firması gibi) adınız ve soyadınız, adresiniz ve telefon numaranız gibi hediyemizin size teslimi için gerekli kişisel verilerinizi paylaşabiliriz.
 • Size destek sağlamak, sizinle gerektiği hallerde iletişime geçebilmek için mesai saatlerimiz dışında ortaklaşa çalıştığımız call center(lar)a (arama yapma ve aramalara cevap verme hizmeti veren üçüncü kişi tedarikçiler) aktarabiliriz.
 • Sizi gelişmelerden, promosyonlardan ve yeniliklerden haberdar etmek amacıyla toplu e-posta, SMS göndermek için yurt içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişi firmalarla çalışmaktayız. Yalnız bu amaç için gerekli kişisel verilerinizi bu firmalarla paylaşabiliriz.
 • İstihdam için ilan verebilmek, kendimizi daha geniş kitlelere tanıtabilmek amacı ile Platform içi hareketlerinizi Çerez Politikası çerçevesinde izleyebilmekte ve yalnız gerekli olan (telefon, e-mail gibi) iletişim bilgilerinizi yurt içinde ve yurt dışında bu faaliyetleri yürüten üçüncü kişilerle paylaşabilmekteyiz.
 • Sizin hizmetlerimizden memnun kalıp kalmadığınızı anlamak, sizi ve diğer müşterilerimizi nasıl daha memnun edeceğimizi keşfedebilmek amacıyla müşteri memnuniyeti analizi yapan yurt dışı ve/veya yurt içi merkezli firmalara gerekli kişisel verilerinizi aktarılabiliriz.
 • Bütçe yönetimi, cari kart açılışı, faturalama gibi muhasebe ve finansa ilişkin işlemlerin denetlenmesi ve raporlanması amacı ile bu amaca ulaşmak için gerekli olan kişisel verilerinizi, bağlı olduğumuz firmalara ve denetim firmalarına aktarabiliriz.
 • Muhasebeye ilişkin ve finansal işlemlerin yönetimi için kullanılan ilgili programa gerekli olduğu takdirde işleme amacına uygun kişisel verilerinizi işleyebiliriz. Bu verileriniz ise söz konusu uygulamanın kendi veri kayıt ortamına kaydedilebilmektedir.
 • Kişisel verilerinizi içeren kayıtların saklama süresi boyunca tutulabilmesini sağlamak amacıyla ilgili kayıtları bu hizmeti veren üçüncü kişi arşiv firmalarına gönderilebiliriz.
 • Ayrıca savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşabiliriz.

 • HAKLARINIZ

  KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek hakkına sahipsiniz.
 • Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.
 • Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
 • Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
 • Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalamak suretiyle şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir.


  İLETİŞİM BİLGİLERİ

  Kariyer.net Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri A.Ş.

  Mersis No: 1000001013949928

  İletişim Linki: http://www.kariyer.net/website/Hakkimizda/AdresKroki.aspx

  Adres: Saray Mah. Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat:3 Ümraniye, İstanbul