KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA ADAY AÇIK RIZA METNİ

Burada vereceğiniz hesabınızda belirteceğiniz rıza, kişisel verilerinizin işlenmesi ve  hizmetin ifa edilebilmesi amacıyla yalnızca ilgili verilerinizin yurt dışında yerleşik anlaşmalı servis sağlayıcılarımıza aktarılmasına ilişkindir.

Hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işlediğimize dair detaylı bilgilere  Aday Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

“İşin olsun” bir Kariyer.net markasıdır ve iş arayan üyelerimizle çalışan arayan üyelerimizi aynı platformda birleştirerek istihdam yaratmayı amaçlayan bir platformudur. Bu amaçları gerçekleştirebilmek ve bazı araştırmalar ve pazarlama faaliyetleri yaparak tüm üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek için zaman zaman kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz.

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 • Görsel ve işitsel veri; Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları
 • Web sitesi/Uygulama Kullanım Verileri; Mesajlaşma seçeneğinin mevcut olması halinde İşveren Müşteri ile Aday arasındaki yazışmalarda belirtebileceğiniz özel nitelikli kişisel verileriniz
 • Profilinizde manuel doldurulan alanlarda belirttiğiniz özel nitelikli kişisel verileriniz
 • İşveren Müşteriler’in adaylardan talep edebileceği ek bilgiler (bu ek bilgiler, engelilik durumu, dernek, vakıf, sendika, siyasi parti üyeliklerine ait bilgiler, dini veya felsefi görüşünüze, etnik kökeninize ve ırkınıza ait veya o konuda kanaat oluşturabilecek bilgiler olabilir),
 • Sağlık verisi; Engellilik durumu, engel yüzdesi, engel kategorisi
 • Destek hattında otomatik ses kayıt sistemine kaydedilen, sizin belirttiğiniz özel nitelikli kişisel veriler

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Kişisel verilerimin Açık Rıza Metni'nde belirtilen şekilde işlenmesine onay veriyorum” onay kutucuğunu işaretleyerek hem ilgili sekmedeki özel nitelikli verilerinizi hem de bu Açık Rıza Metni’nde belirtilmeyen ancak bizimle paylaşmayı kendiniz tercih ettiğinizkişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlememiz için tarafımıza açık rıza vermektesiniz:

 • İstihdam yaratmak ve işe alım sürecinize destek vermek
 • Size iş bulmak, işveren müşterilerimize de doğru adaya ulaşabilmeleri amacıyla paylaştığınız kişisel verilerinizden yararlanarak işveren müşteri ilanları ile eşleştirme yapmak
 • Başvuru yaptığınız işverenlere, üyelik/profil bilgilerini aktarmak
 • Sizden gelen çağrıları karşılamak ve destek ihtiyaçlarınıza cevap vermek
 • Verdiğimiz hizmetlere ilişkin bir şikâyet olduğu takdirde söz konusu şikâyeti sonuçlandırmak
 • Uygulama üzerinden ileti göndermek
 • Size verdiğimiz hizmetin kalitesini arttırmak ve kalite kontrolünü sağlamak
 • Başvuru yapmanıza yardımcı olmak adına toplu e-posta ve SMS göndermek
 • Güncel ve Ar-Ge aşamasındaki uygulamalarımızın geliştirmek ve yönetimi sürecinde ürünü pazarlamak
 • Şirket içerisinde kullanılan yazılımları iç ve dış kaynak kullanarak geliştirmek
 • Yalnız gerekli olduğunda, yurt içindeki ve yurt dışındaki işveren müşterilerimize destek vermek
 • Hukuka ve usule uygun savcılık talepleri ve mahkeme kararları gibi hukuki talepler aracılığıyla tarafımızdan kişisel verilerinizin paylaşılması istendiğinde ve mevzuatta düzenlenmiş yasal bildirimler gereği kişisel verilerinizi paylaşma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.
 • Ayrıca kişisel verileriniz bizim de taraf olduğumuz bir uyuşmazlığa konu olduğu takdirde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için gerekli olan avukat, bilirkişi, mahkeme gibi mecralarla ve kişilerle kişisel verilerinizi paylaşmamız gerekebilir. Bu hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve savunma hakkımızı kullanabilmek amacıyla kişisel verilerinizi işleyebiliriz.
 • Şirket’e başvurmanız halinde Şirket ile aranızda kurulacak aday çalışan adayı-işveren adayı hukuki ilişkisi çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle iş başvurunuzu değerlendirmek için aşağıdaki amaçlarla verilerinizi işleyebiliyoruz:
  • Yeni eleman istihdam edilmesi, adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi,
  • Pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için profil bilgilerinizin kaydedilmesi

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NERELERE AKTARIYORUZ?

Size verdiğimiz hizmeti en iyi şekilde yerine getirebilmek için sürekli gelişmeye ve ilerlemeye gayret ediyoruz. Bunun için kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilmekteyiz:

 • Kampanyalarımızdan ve promosyonlarımızdan haberdar olmayı tercih etmeniz halinde size toplu e-posta SMS ve uygulama iletisi gönderebilmek amacıyla iletişim bilgilerinizi içeren kişisel verilerinizi yurt içinde ve/veya yurt dışında veri sorumlusu/veri işleyen ilişkili içerisinde anlaşmalı olduğumuz ilgili hizmeti veren tedarikçilere aktarıyoruz.
 • Çerez Politikası çerçevesinde toplanan kişisel verileriniz, size ve diğer üye ve müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için topladığımız site ve uygulama içerisindeki kullanıcı hareketi verileri (nereye tıklandı, ne kadar kalındı vs. gibi), bu gibi analizler yaparak iş geliştirme sağlayan yurt dışında yerleşik şirketlere aktarabiliyoruz.
 • Hizmetin ifası için destek aldığımız ve veri sorumlusu/veri işleyen ilişkisi içerisinde bulunduğumuz yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik servis sağlayıcılarımıza yalnızca ilgili Kişisel verilerinizi birlikte çalıştığımız ve veri sorumlusu/veri işleyen ilişkisi içerisinde bulunduğumuz firmalara aktarıyoruz.
 • Size istihdam hizmetimizi sağlayabilmek adına hesabınızda yer alan özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere profilinizde yer alan kişisel verilerinizi  başvurduğunuz yurt içi ve/veya yurt dışı merkezli olan üye işveren(ler)e aktarııyoruz.
 • Herhangi bir ihtilafta savunma hakkımızı kullanabilmek amacıyla özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere bütün kişisel verileriniziavukatlarımıza veya hukuki danışmanlarımıza aktarıyoruz.
 • Herhangi bir tarihte başvurduğunuz ilan ile ilan sahibi işveren müşteriye aktarılan normal ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini ve/veya anonim hale getirilmesini isterseniz bu talebinizi doğrudan ilan sahibi firmaya veya Şirket’ e iletmeniz gerekir.