ADAY AYDINLATMA METNİ

GİRİŞ

Türkiye’ de kurulu, Yamanevler Mahallesi Siteyolu Caddesi No:5 Kat:3 Anel İş Merkezi Ümraniye/İstanbul adresinde mukim, Ticaret Siciline 424015 No ile kayıtlı, 0524016374100014 Mersis Numaralı, Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi, 5240163741 numaralı vergi mükellefi, Kariyer.Net Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri A.Ş. (“KARİYER.NET”), tabi olduğu tüm yasal düzenlemelere, kurumsal kodlara, iş ahlakına ve etik kurallara bağlı bir kuruluştur. Bu metinde geçen “KARİYER.NET” ( “biz” veya “bizi/bize” veya “bizim” ) ifadesi KARİYER.NET, ile bağlı iştiraklerinin tümünü ifade edecek şekilde kullanılmaktadır.

KARİYER.NET, sizinle İşin Olsun platformunun (“Platform”) kullanımına yönelik bir sözleşme imzalamıştır. Platformu kullanımınız sırasında Şirketimiz tarafından işlenecek kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve hukuki dayanağını ondan alan ikincil mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) kararları (bundan böyle hepsi birlikte “Türk Veri Koruma Mevzuatı” olarak anılacaktır.) uyarınca korunmaktadır.

KARİYER.NET olarak, Platformu kullanarak iş arayan tüm adaylar (“Adaylar”) ile ilgili tüm kişisel verileri Türk Veri Koruma Mevzuatı’na uygun olarak işlemeyi, bu verilerin güvenliğini sağlamayı ve bunlara saygı göstermeyi taahhüt ediyoruz. Adayların, kişisel verilerini, sözleşmenin yürütümü ve müşteri ilişkilerinin yönetimi amacıyla nasıl işleyeceğimizi anlayabilmeniz için bu veri gizliliği bildirimini, sizlerin bilgisine sunuyoruz.

1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YASAL OLARAK İŞLENMESİ

Adayların kişisel verileri, hem KARİYER.NET ile Adaylar arasındaki Platform kullanımına yönelik sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması (6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasının c) bendi uyarınca ilgili kişinin açık rızası olmaksızın kişisel verilerinin işlenmesini mümkün kılan şartlardan biri olarak düzenlenmiştir.) sebebiyle, hem de KARİYER.NET’in meşru menfaatleri ( 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasının f) bendi uyarınca ilgili kişinin açık rızası olmaksızın kişisel verilerinin işlenmesini mümkün kılan şartlardan biri olarak düzenlenmiştir.) doğrultusunda işlenir.

2. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

“İşin Olsun” bir Kariyer.net markasıdır ve iş arayan üyelerimizle çalışan arayan üyelerimizi aynı platformda birleştirerek istihdam yaratmayı amaçlayan bir platformdur. Bu amaçları gerçekleştirebilmek ve bazı araştırmalar ve pazarlama faaliyetleri yaparak tüm üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek için zaman zaman kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz. Tarafımızca işlemeye konu olabilecek Adaylar’a ait kişisel veriler aşağıdaki gibidir:

Kimlik verisi: Adınız, soyadınız, TCKN, doğum tarihi,

İletişim Verisi: E-posta adresiniz, ev ve/veya cep telefon numaranız,

Lokasyon Verisi: Adresiniz, yaşadığınız il/ilçe, üründe bulunan “yakınımdakiler” fonksiyonunu kullandığınız durumda o anki konumunuz

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Profilinizde manuel doldurulan alanlarda belirttiğiniz özel nitelikli kişisel verileriniz, işveren Müşteriler’in adaylardan talep edebileceği ek bilgiler (bu ek bilgiler, engellilik durumu, dernek, vakıf, sendika, siyasi parti üyeliklerine ait bilgiler, dini veya felsefi görüşünüze, etnik kökeninize ve ırkınıza ait veya o konuda kanaat oluşturabilecek bilgiler olabilir), engellilik durumu, engel yüzdesi, engel kategorisi

İş Deneyimi Verisi: Toplam tecrübe, çalışma durumu ve unvanı, iş deneyimleri (firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı)

Görsel ve İşitsel Veri; Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları

Web sitesi/Uygulama Kullanım Verileri; Üye olduğu tarih, yaptığı başvurular / başvuru seviyesi, siteye login olma sıklığı/zamanları, ios/android/mobil site/ web site kullanıcısı, güncelleme tarihi, çalışmayı tercih ettiği pozisyonlar, şehirler, iş habercisi / kayıtlı kriterleri, engellenen firmalar, çalışma durumu (evet/hayır), aday sektör adı, son login tarihi, son mesaj tarihi, ilk üyelik tarihi, uygulama silindi (evet/hayır), son mesaj seviyesi, son mesaj pozisyonu, son mesaj sektörü, son mesaj attığı firma, son iş seviyesi, mesajlaşma seçeneğinin mevcut olması halinde İşveren Müşteri ile Aday arasındaki yazışmalar, Aday’ın cep telefonundan ilan numarasını arayıp aramadığı bilgisi, uygulamaların kullanılışı bilgisi (uygulama içerisinde yapılan her hareket ve seçim),

Diğer; Profil ID, Login ID, IP adresi, log kayıtları, İşveren Müşteriler’in adaylardan talep edebileceği ek bilgiler (bu ek bilgiler, engellilik durumu, dernek, vakıf, sendika, siyasi parti üyeliklerine ait bilgiler, dini veya felsefi görüşünüze, etnik kökeninize ve ırkınıza ait veya o konuda kanaat oluşturabilecek bilgiler olabilir), sağlığınıza ilişkin bilgiler adayın profil oluşturması esnasında “özet bilgi” alanına kendi isteğiyle yazdığı bilgiler, askerlik durumu, destek hattında otomatik ses kayıt sistemine kaydedilen özel nitelikli kişisel veriler

Yukarı belirtilen kişisel verileri doğrudan Adaylar’dan topluyoruz. Adaylar’dan güncel olmayan verileri bize bildirmelerini talep ediyoruz.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle işlenebilir. Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir. Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz, size verdiğimiz istihdam platformu sağlama ve istihdam yönetimi hizmetlerine ilişkin olan Hizmet Sözleşmemizin ifası için aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • İstihdam yaratmak ve işe alım sürecinize destek vermek
 • Size iş bulmak, işveren müşterilerimize de doğru adaya ulaşabilmeleri amacıyla paylaştığınız kişisel verilerinizden yararlanarak işveren müşteri ilanları ile eşleştirme yapmak
 • Başvuru yaptığınız işverenlere, üyelik/profil bilgilerini aktarmak
 • Sizden gelen çağrıları karşılamak ve destek ihtiyaçlarınıza cevap vermek
 • Verdiğimiz hizmetlere ilişkin bir şikâyet olduğu takdirde söz konusu şikâyeti sonuçlandırmak
 • Uygulama üzerinden ileti göndermek
 • Bütçe yönetimi ve raporlama yapmak
 • Size verdiğimiz hizmeti en iyi şekilde yerine getirebilmek için sürekli gelişmeye ve ilerlemeye gayret ediyoruz. Bunun için, kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde işleyebilmekteyiz:
 • Piyasa yorumlama, satış, pazarlama analizleri, yönetimsel analizler, finansman planlaması yapmak, site kullanımını yorumlamak
 • Size verdiğimiz hizmetin kalitesini arttırmak ve kalite kontrolünü sağlamak
 • Başvuru yapmanıza yardımcı olmak adına toplu e-posta ve SMS göndermek
 • Güncel ve Ar-Ge aşamasındaki uygulamalarımızın geliştirmek ve yönetimi sürecinde ürünü pazarlamak
 • Şirket içerisinde kullanılan yazılımları iç ve dış kaynak kullanarak geliştirmek
 • Yalnız gerekli olduğunda, yurt içindeki ve yurt dışındaki işveren müşterilerimize destek vermek

İşveren müşterilerimiz için hizmet satışını artırmak, pazarlama, müşteri memnuniyet analizinin yapılmasını sağlamak Şirket’e başvurmanız halinde Şirket ile aranızda kurulacak aday çalışan adayı-işveren adayı hukuki ilişkisi çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle iş başvurunuzu değerlendirmek için aşağıdaki amaçlarla verilerinizi işleyebiliyoruz:

 • Yeni eleman istihdam edilmesi, adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi,
 • Pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için profil bilgilerinizin kaydedilmesi,

Son olarak, hukuka ve usule uygun savcılık talepleri ve mahkeme kararları gibi hukuki talepler aracılığıyla tarafımızdan kişisel verilerinizin paylaşılması istendiğinde ve mevzuatta düzenlenmiş yasal bildirimler gereği kişisel verilerinizi paylaşma yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Ayrıca kişisel verileriniz bizim de taraf olduğumuz bir uyuşmazlığa konu olduğu takdirde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için gerekli olan avukat, bilirkişi, mahkeme gibi mecralarla ve kişilerle kişisel verilerinizi paylaşmamız gerekebilir. Bu hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve savunma hakkımızı kullanabilmek amacıyla kişisel verilerinizi işleyebiliriz.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NERELERE AKTARIYORUZ?

Size verdiğimiz hizmeti en iyi şekilde yerine getirebilmek için sürekli gelişmeye ve ilerlemeye gayret ediyoruz. Bunun için kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilmekteyiz:

 • Kampanyalarımızdan ve promosyonlarımızdan haberdar olmayı tercih etmeniz halinde size toplu e-posta SMS ve uygulama iletisi gönderebilmek amacıyla iletişim bilgilerinizi içeren kişisel verilerinizi yurt içinde ve yurt dışında anlaşmalı olduğumuz ilgili hizmeti veren tedarikçilere aktarıyoruz.
 • Çerez Politikası çerçevesinde toplanan kişisel verileriniz, size ve diğer üye ve müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için topladığımız site ve uygulama içerisindeki kullanıcı hareketi verileri (nereye tıklandı, ne kadar kalındı vs. gibi), bu gibi analizler yaparak iş geliştirme sağlayan şirketlere aktarabiliyoruz.
 • Çalışma saatlerimizin dışında size yardımcı olabilmeleri için özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerinizi anlaşmalı olduğumuz Call Centerlara (destek hattı hizmeti veren arama merkezlerine) aktarıyoruz.
 • Kişisel verilerinizi Emarsys, Mobil Dev, Insider, Google Analytics gibi birlikte çalıştığımız firmalara, satış, pazarlama ve raporlama faaliyetleri için aktarabiliyoruz. Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz, size verdiğimiz istihdam hizmetine ilişkin bu Hizmet Sözleşmesi’nin ifası için aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
 • Size istihdam hizmetimizi sağlayabilmek adına özgeçmişinizde yer alan özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere özgeçmişinizde yer alan kişisel verilerinizi başvurduğunuz yurt içi ve/veya yurt dışı merkezli işveren(ler)e, üyemiz işverenlere aktarabiliyoruz veya kişisel verileriniz. Platformda yayınlanan herhangi bir ilana başvurduktan sonra aktarılan normal ve/veya özel nitelikli kişisel verileri ile ilgili her türlü sorumluluğun ilan sahibi işveren müşteriye geçtiğini, Şirket’in, ilana başvuru ile aktarılan bilgilerle ilgili müdahale hakkı olmadığını peşinen kabul etmektesiniz.
 • Aynı şekilde herhangi bir tarihte başvurduğunuz ilan ile ilan sahibi işveren müşteriye aktarılan normal ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini ve/veya anonim hale getirilmesini isterseniz bu talebinizi doğrudan ilan sahibi firmaya veya Şirket’ e iletmeniz gerekir.

Herhangi bir ihtilafta savunma hakkımızı kullanabilmek amacıyla özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere bütün kişisel verilerinizi avukatlarımıza veya hukuki danışmanlarımıza aktarabiliriz ve bize kişisel verilerinizin aktarılmasına ilişkin usulüne uygun yasal bir talep geldiği takdirde özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere bütün kişisel verilerinizi aktarabiliriz.

5. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENDE TUTULMASI

Adayların kişisel verilerini, KARİYER.NET aranızdaki Platform kullanımı sözleşmesi yürürlükte olduğu sürece yani Platform kullanımınız devam ettiği sürece işliyor ve muhafaza ediyoruz. Ayrıca KARİYER.NET ile aranızdaki sözleşmenin sona ermesinden itibaren, Adaylar’a ait kişisel verileri kendi meşru menfaatlerimiz doğrultusunda 2 (iki) sene saklamaya devam ediyoruz.

6. HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Platform’da bulunan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz.

Platformu kullanmanız, Kullanım Şartlarını kabul ettiğiniz ve işbu Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizin işlenmesine dair Veri Koruma Mevzuatı uyarınca usulüne uygun şekilde aydınlatıldığınızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.