Tam Zamanlı

Muhasebe Elemanı - Ant Worked Bilgi Teknolojileri

Firma Profiline Git

Genel Muhasebe kayıtlarının zamanında, tam ve doğru tutulması, Faturalara ilişkin gerekli kontrol ve muhasebe kayıtlarının yapılması, Cari hesap hareketlerinin kontrol ve takibinin yapılması, Mali işler ve Finansal Raporlama işlemlerine destek olunması, Satınalma faturalarının sistemsel kontrolü ve muhasebeleştirilmesi, Personel Özlük İşleri ve Bordrolama BA-BS-SGK Mutabakatlarının yapılması, KDV, Muhtasar, Geçici Vergi ve Kurumsal Vergi Beyannamesinin düzenlenmesi, Yeminli mali müşavirle koordineli çalışmak, Hafta İçi: 09:00 - 18:30 Cumartesi : 09:00 - 14:00 Yol-Yemek-SGK Tercihen: Başakşehir, İkitelli, Depozite Avm çevresine yakın ikamet eden veya yol problemi yaşamayanlar başvuru yapsın. Agi Yol Yemek

BAŞVUR
Başvuru İletildi